• 1
  • 2
  • slider html5
  • 4
slider jquery by WOWSlider.com v7.7

موتور برق چیست

موتوربرق چیست؟
یکی از محصولات مولد برق ،موتور برق می باشد ،که همانند دیزل ژنراتور عمل می کند، اما در ابعاد کوچیکتر بر همین اساس کارخانه های که در تولید ژنراتور و دیزل زنراتر پیشتاز هستند برای ایجاد سهولت در کار مشتری به تولید این وسلیه دست زدند.و در همین اساس به تولید انواع موتور برق در مدل های مختلف پرداختند که در دو نوع گاز سوز ، و بنزینی در بازار وجود دارد.

موتور برق,کفکش,چمن زن,دیزل ژنراتور