• 1
  • 2
  • slider html5
  • 4
slider jquery by WOWSlider.com v7.7

کلیه مطالب

پمپ صنعتی ابارا

دمای مجاز
سیال
Min-Max شدت
جریان وزن دهانه
خروجی دهانه
ورودی حداکثر
ارتفاع حداکثر
آبدهی استاندارد کاهش
مصرف برق دور
موتور قدرت موتور قیمت واحد مدل پمپ کدمحصول نوع پمپ ردیف گروه
°c (A) (KG) (اینچ) (اینچ) (m) (m³/h) IE (rpm) KW HP ریال
+100 2.04 12.9 1” 1” 12.5 4.2 2900 0.25 0.33 19650000 LPS 25-25M 211962030000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 1
+100 1.11 12.9 1” 1” 12.5 4.2 2900 0.25 0.33 19579000 LPS 25-25T 211962030004 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 2
+100 2 14.6 1.¼” 1.¼” 10.7 9 2900 0.25 0.33 19823000 LPS 32-25M 211963030000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 3
+100 1.03 14.6 1.¼” 1.¼” 10.7 9 2900 0.25 0.35 19725000 LPS 32-25T 211963030004 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 4
+100 2.74 14.6 1.¼” 1.¼” 14.5 9 2900 0.4 0.55 20219000 LPS 32-40M 211963040000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 5
+100 1.25 14.6 1.¼” 1.¼” 14.5 9 2900 0.4 0.55 20126000 LPS 32-40T 211963040004 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 6
+100 1.98 13.0 1.¼” 1.¼” 7.8 12 2900 0.25 0.3 20324000 LPS 40-25M 211964030000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 7
+100 1.09 13.0 1.¼” 1.¼” 7.8 12 2900 0.25 0.3 19711000 LPS 40-25T 211964030004 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 8
+100 2.75 13.5 1.½” 1.½” 11.3 15 2900 0.4 0.55 20990000 LPS 40-40M 211964050000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 9
+100 1.25 13.5 1.½” 1.½” 11.3 15 2900 0.4 0.55 20901000 LPS 40-40T 211964050004 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 10
+100 4.86 12.5 1.½” 1.½” 16.6 15 2900 0.75 1 23359000 LPS 40-75M 211964070000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 11
+100 2.29 12.5 1.½” 1.½” 16.6 15 IE2 2900 0.75 1 24282000 PLS 40-75 T IE2 21196070004E الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 12
+100 2.74 14.0 2” 2” 9.1 19.2 2900 0.4 0.55 23408000 LPS 50-40M 211965050000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 13
+100 1.25 14.0 2” 2” 9.1 19.2 2900 0.4 0.55 23342000 LPS 50-40T 211965050004 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 14
+100 4.9 14.5 2” 2” 13.8 19.2 2900 0.75 1 24381000 LPS 50-75M 211965070000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 15
+100 2.26 14.5 2” 2” 13.8 19.2 2900 0.75 1 23544000 LPS 50-75T 211965070004 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 16
+100 2.26 14.5 2” 2” 13.8 19.2 IE2 2900 0.75 1 24722000 LPS 50-75 T IE2 211965070004E الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 17
+100 8.07 18.0 2” 2” 19.8 24 2900 1.5 2 26999000 LPS 50-150M 211965150000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 18
+100 3.31 18.0 2” 2” 19.8 24 IE2 2900 1.5 2 28277000 LPS/E 50-150T IE2 211965150004E الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 19
+100 1.51 12.8 1” 1” 6.5 4.2 2900 0.08 0.11 18974000 LPS 25-08 M 211962010000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 20
+100 1.67 12.8 1” 1” 9.3 4.2 2900 0.15 0.2 19324000 LPS 25-15 M 211962020000 الکتروپمپ استیل خطی تکفاز 21
+100 1.03 12.8 1” 1” 9.3 4.2 2900 0.15 0.2 19215000 LPS 25-15 T 211962020004 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 22

 

موتور برق,کفکش,چمن زن,دیزل ژنراتور