• 1
  • 2
  • slider html5
  • 4
slider jquery by WOWSlider.com v7.7

ساختمان موتور برق

ساختمان موتور برق
سیسنم سوخت : یک باک می باشد که برای سوخت موتور استفاده می شود.
سیستم ولتاژ : وظیفه تنظیم مقدار ولتاژی که از موتور برق خارج می شود و ظیفه تبدل AC به DC و بلعکس را بر عهده دارد.
موتور : این بخش از موتور برق قسمت تامین کننده انرژی اصلی مکانیکی را بر عهده دارد.
روغن : بخاطره کار کردن طولانی مدت با موتور برق در روز ممکن است اجزا دستگاه دچار سائیدگی شود که با بودن سیستم روغن کاری این مشکل به حداقل می رسد.
موتور برق بنزینی:یکی از مناسب ترین و طولانی ترین و محکم ترین دستگاها موتوربرق بنزینی می باشدکه با سوخت بنزینی کار میکند و به خاطر تولید گازهای دی اکسید کربن باید در فضای باز استفاده شود چون در غیر این صورت باعث خفگی می شود

موتور برق,کفکش,چمن زن,دیزل ژنراتور